VISELEC

Vise12-Major-Hangedlec

Vzpřímená pozice: Pozastavení se, omezení, stagnace, nechat věci jít přirozenou cestou, obět

Obrácená pozice: mučednictví, nerozhodnost, zpoždění

Popis karty: Muž je zavěšen hlavou dolů z živého stromu světa, zakořeněného v podsvětí. Vzhledem k tomu, že je na jeho tváři klidný výraz,můžeme usoudit, že je v tomto stavu dobrovolně, že si sám vybral tuto polohu.

Jeho pravá noha je uvázána u stromu, ale druhá noha zůstává volná, zastrčená za pravou nohou. Paže jsou ohnuty za zády a tvoří obrácený trojúhelník.

Muž má na sobě červené kalhoty představující lidské vášně a fyzické twlo, modrý kabát poznání a žluté boty vysoké ideály. Útvar kolem hlavy ukazuje duchovní naladění, šedé pozadí naznačuje neviditelnost.

Karta je o konečné rekapitulaci, to, že je člověk pozastaven v čase, často zaujímající model mučednictví a obětování se většímu dobru.

Jedná se o archetyp, který nám radí meditacemi prolomit staré vzorce, chování a zlozvyky, které vás omezují. Viselec má číslo 12, což je vyšší oktáva čísla 3, což vyjadřuje pečlivé plánování a řádný růst vedoucí k duchovnímu rozvoji. 1(začátek)+2(síla úvahy)=3(produkt znovuzrození)

Vládnoucí planetou je Neptun, planeta sebeobětování a idealismu.

Význam karty

Karta ukazuje na potřebu pozastavit na nějakou dobu naši činnost a v důsledku toho se dá hovořit i době, kdy se nebudeme umět jakkoliv rozhodovat.

Rozhodnutí nebo opatření, která je třeba uskutečnit, bude třeba odložit, i když máme pocit naléhavosti, že je třeba jednat, nebo něco udělat. Ve skutečnosti, pokud karta vyjde ve výkladu je mnohem lepší veškerá rozhodování odložit, zastavit svou činnost a vyčkat na příznivější dobu.

Tím, že odložíme rozhodování, můžeme vytvořit lepší a příznivější podmínky pro dobrý výsledek. Je to karta o zastavení a čekání, a naznačuje, že právě to je teď nejvhodnější pro dosažení dobrého výsledku.

Někdy nám může vrhnout nic nedělání více světla na to, co musíme udělat. Viselec někdy odráží naše pocity, že se nemůžeme hnout z místa, nebo že jsme nějak omezeni.

V tu chvíli se tedy musíme dostat do kontaktu s tím, proč danou situaci tak vnímáme a pracovat na rozpuštění těchto bloků. Viselec také hovoří o pouštění.

Pouštění je zde myšleno, že se často držíme určitých situací, vztahů atp., které nám nesvědčí, nejsou pro nás dobré, ale z nějakého důvodu je nemůžeme opustit. Je tedy třeba emocionálně se z těchto pout uvolnit. Přijměte a vzdejte se svých současných okolností.

Možná se tak stanete více zranitelní, ale otevřenost k novým zkušenostem vám pomůže naučit se nebojovat většinou sami zmizí a vzdát se potřeby kontroly.

Je to tak, že když se naučíte pustit všechny vaše obavy a starosti, tak ony samy odejdou. To, že je postava na kartě hlavou dolů ukazuje na to, že má člověk potřebu podívat se na sebe úplně z jiné perspektivy,

Zatímco visí, má tedy čas podívat se na svůj život a rozpoznat, která jeho část potřebuje změnit. Viselec obecně je ochoten udělat oběť k dosažení vyššího cíle. Přestavuje ochotu vzdát se určitých věcí pro dobro celku, rodiny, přátel atd…Máme zvážit oblasti v našem životě, kde je třeba opravdu jednat ne ve svém zájmu, ale v zájmu všech.

Dejte však pozor, aby vaše oběť nezašla příliš daleko, na úkor vaší vlastní duše, nebo strádání. Podobně tato karta ve výkladu také říká, že bychom měli být ochotni ztratit něco menšího, pro splnění větších cílů. Investice času, energie, nebo peněz mohou být provedeny za účelem dosažení něčeho lepšího, vašeho vývoje, či vzdělání.

Karta v obrácené poloze:

Viselec v obrácené poloze představuje období, kdy příliš obětujete, a výsledek nepřichází. Můžete mít pocit, že je absolutní klid, že se nic neděje, že nejste schopni pohybu ani tam, ani sem.

Není prostě šance na únik z vaší současné situace. Pozastavení je hlavní energie, která převládá ve vašem životě, nicméně doba působí jako katalyzátor pro to, co teprve přijde.

Můžete odkládat rozhodování v domnění, že se vše vyřeší samo, většinou však jde jen o zbožné přání.Ve výkladu na vztahovou otázku viselec říká, že sice víte, že váš vztah stagnuje, nic moc se v něm neděje, že je složitý, ale také víte, že právě vzhledem k této situaci nemůžete nic uspěchat.

Dále karta hovoří o tom, že ztrácíte víru ve své schopnosti překonávat překážky a nástrahy života. Je velmi důležité, abyste třeba pomocí meditace zpomalili a uklidnili se a obnovili svou víru sami v sebe, abyste znovu nabyli schopnost dostávat se přes výzvy života.

Vězte, že toto těžké období brzy pomine, přijměte tedy svou situaci a buďte v míru sami se sebou.

Další alternativa této karty hovoří o tom, že se naopak nechcete obětovat pro dobro vyšší, jednáte sobecky a sebestředně, možná i arogantním způsobem a často urážíte ostatní, kteří o vztahy a spolupráci s vámi stojí.

Napsat komentář