VŮZ

 07-Major-ChariotVůz

Karta ve vzpřímené poloze: kontrola, dosáhneme moci, určitého vítězství, pravidla,stanovení

Karta v obrácené poloze: nedostatečná kontrola směru, neschopnost řídit život svým způsobem, agrese

Význam karty: vůz je spojován s astrologickým znamením raka. Symboly na kartě mluví o duchovní transformaci člověka a schopnosti využívat svou vůli. Křídla na voze představují inspiraci a znamení spojené s pozitivní i negativní stránkou života. Černá a bílá sfinga mají stejný význam.

Muž na vozíku se nedrží žádné otěže, drží jen hůlku Mága a vůz řídí silou vůle město je za ním, což znamená, že se obrátil zády k civilizaci a materialismu s cílem nalézt duchovní podstatu.

Vůz představuje dobytí, vítězství, překonání odporu skrze vaši sebedůvěru a sebekontrolu. Jakýkoliv úspěch bude výsledkem uplatnění těchto faktorů na danou situaci.

Budete muset používat sílu své vůle a překonávat všechny překážky či problémy ve vaší cestě. Možná dokonce zjistíte, že když využijete všechny protichůdné síly, které vás v tomto okamžiku obklopují, můžete dojít ke svému prospěchu. Musíte si jen stanovit cíl, být cílevědomý, trpělivý a pracovitý.

Pokud to dokážete, budete vítězit nad všemi, kdo se vás snaží omezovat. Tento boj vás nakonec posílí. Budete úspěšní tak dlouho, jak dlouho si udržíte pozornost, odhodlání a důvěru ve své schopnosti.

Musíte se naučit se soustředit na svůj úkol, dostat se do závodu a vyhrát. Musíte se ovládat a porazit konkurenci.

Musíte se naučit kultivovat svou schopnost odolávat drsným podmínkám. Ve skutečnosti, je usilování o váš cíl stejně uspokojivé jako jeho dosažení. Teď je čas, abyste byli silní a měli vše pod kontrolou.

Musíte také čerpat z vaší vůle a sebekázně. Můžete se také sami sebe ptát, jestli teď máte pokračovat ve svém plánu, nebo ne a dále raději plánovat, ale pokud se budete řídit uvedenými pravidly, vše se vyřeší samo.

Vůz vyžaduje, abyste byli odvážní, možná se budete muset postarat sami o sebe, budete muset dát najevo své přání a potřeby, jinak se nepohnete dál.

Někdy nás vůz žádá, abychom se vyrovnali se svojí vlastní agresivitou. Agrese je součástí lidské přirozenosti, která nám pomáhá k přežití. Agresivitu nelze jednoduše potlačit a pak se často mění nebo projevuje v podobě fyzické nemoci. Agresivita je velice destruktivní, nicméně pokud se pokusíme ji ovládat, můžeme ji využít i k tvořivosti a kreativitě.

Karta představuje dobu, kdy musíme být pánem svých emocí a omezit veškeré podněty jako jsou hněv, vztek a zlost.

Musíte ukázat, kdo je tady šéf dosáhnout kontroly nad situací a také musíte umět řídit sami sebe.

Karta představuje také cestování, výlety, dovolenou, časté jízdy nebo dokonce koupi nějakého dopravního prostředku.

Karta v negativním významu: obrácená karta naznačuje že nemáte velkou kontrolu nad svým životem, někdo se snaží řídit ho místo vás, říká co máte dělat, poučuje vás o tom jak máte žít.

Možná jsem se ztratil moc řídit svůj život sami, díky nepřátelským energiím a silám, kterým jste teď dány na milost a nemilost.

Pokud to sami cítíte je čas na to, abyste utáhli otěže a začali si řídit život sami.

Ztráta energie může být demoralizující. Klíč je v tom abyste se zaměřili na to můžete a nemůžete ovládat.

Nedělejte to, co nemůžete ovládnout, ale zaměřte se na věci, které můžete řídit sami.

Soustřeďte se energií na to co je pod vaší kontrolou, podívejte se po změnách, které můžete udělat, protože v této fázi musíte mít jasný směr.

Obrácená karta také naznačuje, že se hroutíte pod tlakem ztráty sebeovládání. Vaše agresivita je směřována špatným směrem na jiné lid, na osud, na vnější okolnosti.

To je však plýtvání energií a zdroji. Přeměňte svou agresi na odhodlání a úsilí něco změnit.

Často také můžete mít pocit, že musíte řešit problémy druhých lidí, můžete mít pocit ztráty osobní kontroly jakoby život žil někdo jiný za vás.

V důsledků toho ztrácíte svou sebedůvěru a osobní sílu a máte pocit, že nemáte svůj osobní cíl.

Musíte tedy usilovat o větší kontrolu nad svým životem a nenechávat ostatní ovlivňovat výrazně váš život.

Žijte svůj život tak, jak chcete sami, ne tak jak to po vás chtějí ostatní. Na druhou stranu nastanou také situace, kdy se budete cítit více spokojení, když vás bude někdo řídit, nebo bude vám chtít ukázat něco nového.

Je potřeba být otevřený a spontánní novým zkušenostem, které vám chce někdo ukázat.

Napsat komentář