Významy páru karet

Někdy narazíme při výkladu tarotu na kombinaci dvou karet, při které nás napadne myšlenka: Co vlastně vypovídá  kombinace těchto karet?

Vezměme si například Milence a Ďábla-obě katy na sobě mají nahého muže a ženu, ale hlavní symbol, který je nad nimi je úplně protikladný Archanděl a Ďábel. Co tedy s tím, trochu protiklad, že? Co nám to o kartách a jejich spojení říká?

Nebo Poustevník a Páže holí, oba jsou na duchovní cestě, ale úrověň jejich zkušeností je přeci úplně jiná.

Víte, když začnete rozumět kombinacím karet, dostanete se na jinou úrověň výkladu tarotu. Na úrověň, která je daleko hlubší, odkryje nám více z tazatelova života a poskytne daleko hlubší vhled.

Dnes s vámi chci sdílet tři zajímavé páry karet, kterým byste měli věnovat svou pozornost.

MILENCI + ĎÁBEL

Hned na první pohled si můžete všimnout několika podobností a rozdílů. Napříkad na milovníci-Devil-tarotové-pohlednice obou kartách je pár  nahých lidí. Na ďáblovi jsou ale spoutaní, jejich pohyb je omezen,na milencích jsou volní a mohou dělat svobodná rozhodnutí.

Na obou kartách je nad lidmi objekt, který se nad nimi vznáší. Na ďáblovi je to sám Ďábel, který jak se zdá, má nad oběma lidmi kontrolu a na Milencích je to Archanděl Rafael-anděl, kteý léčí. Rafael je také známý jako nepřítel Ďábla, a přispívá tak k silnému kontrastu mezi těmito kartami.

Nakonec se podívejte na pozadí. Ďábel je v temnotě, Milenci ve světle a slunci. Když slunce ozařuje naše životy, jde vždy o krásnou a čistou lásku, která je podstatou Milenců.

Tyto dvě karty silně odrážejí kontrasty, které všichni v našich životech prožíváme. 

Chtíč proti lásce, omezení proti svobodě, okamžité uspokojení proti trvalému vztahu, světlo proti tmě.

Jste zde pro lásku, lásku přijímáte, lásku dáváte. Hlubokou láskou se řídí vše kolem nás, musíme však dát pozor, aby se láska nezměnila jen na touhu nebo sex.

Tato kombinace je velice vášnivá a radí, abysme svou vášň nasměrovali pro dobro lidí kolem nás za užití své nejvyšší morálky a hodnot při našich rozhodováních.

Pozor, abyste čistý cit lásky právě teď neměli jen za přitažlivost a vlastní uspokojení. Tato kombinace ukazuje velice tenkou hranici mezi svobodou a omezením, mezi láskou a chtíčem, mezi dobrým a tím, co nám škodí.

VELEKNĚŽKA + VELEKNĚZhighpriestess-Hierofant-tarotové karty-

Velekněžka nabízí hluboké napojení na naši intuici a vytváří tím prostor pro hluboký vhled do našich situací. Pro mě osobně je Velekněžka i symbolem lásky, ale Velekněze moc nemusím, protože on není o lidské přirozenosti, citu, ale o pravidlech a dogmatech, o tom co musíme, pokud žijeme v určité společenské skupině. 

Velekněz má tuhé myšlení a je dogmatický v tom co hlásá, v jeho duchovním učení.

Takže když vidíme tyto dvě karty ve výkladu, můžeme to cítit jako rozporuplné zprávy.

Podíváme li se ale hlouběji na Velekněžku a Velekněze, budeme objevovat hlubší a bohatší vrstvu jejich významu.

Tato kombinace odráží skutečnost, že odpovědi musíme hledat uvnitř i vně, v sobě, ale i ve společnosti, ve které žijeme. Můžeme se ponořit hluboko do našeho podvědomí, poslechnout svou intuici a vnitřní vedení, ale zárověň se máme i poučitod našich předků, duchovních průvodců a učitelů a využít tak duchovního poznání, které bylo nashromážděno v průběhu staletí.

Máme živit svou duši napojením na své vnitřní já, ale zárověň i tím, co moudří lidé nashromáždili vně. Obě tyto cesty nás dovedou k lepší znalosti toho, kdo vlastně jsme a kam kráčíme.

SÍLA + VŮZSíla-chariot-tarotové-pohlednice

A konečně třetí silný pá karet Síla a Vůz. Zajímavé na této kombinaci je to, že ukazují dualitu mezi vnitřní a vnější sílou.

Krásná žena na kartě Síly udržuje svou moc a kontrolu nad lvem. Nemá ale žádný řetěz nebo jinou drsnou metodu, kterou by ho ovládala. Prostě lva jen konejší, hladí, uklidňuje ho svým dotekem. Ona čerpá svou sílu a moc zevnitř, vytváří jemný efekt kontroly, aniž by musela být zlá, nebo agresivní.

Porovnějme to s Vozem. „Válečník“ drží pevně otěže ve svých rukou, řídí vůz tak, aby jel kam chce. Evidentně k tomu užívá i svou fyzickou sílu. I sfingy mají tendenci jít každá jiným směrem. Musí tedy použít svou moc a sílu, aby je zvládl ukočírovat. Vůz je tedy o zjevné síle a kontrole a jejím využití, proti jemné kontrole, kterou představuje karta Síla.

Když tedy máme tyto dvě karty ve výkladu, máme zaměřit pozornost na to, jak jsou moc a síla vyjadřovány. Není pochyb o tom, že jde o rovnováhu mezi vnitřní a vnější silou, často s pozitivními účinky a důsledky. Když si tento kontrast uvědomíme, můžeme ho pak velice dobře integrovat do našeho života, či dané situace, na kterou se ve výkladu ptáme.

Nejen studentům Tarotu, ale i těm kteří si s kartami jen „hrají“ a poznávají je, doporučuji hledat podobné silné kombinace. 


 

Napsat komentář