ŽEBERNATKA BAHENNÍ-BACHOVA ESENCE

žebernatka

Žebernatka bahenní

Žebernatka bahenní je spojena s duševními kvalitami pokory a moudrosti.

V negativním stavu člověk není schopen reagovat a jednat tak moudře, jak by měl, ale raději se uchyluje do ústraní v postoji rezervované hrdosti.

Lidé se silnými rysy žebernatky mají vysoce vyvinutou osobnost většinou pevně v rukách. Jejich chování má nádech suverenity, klidu a převahy. 

Jejich okolí je často vnímá jako lidi nevděčné a nedotknutelné. Od pohledu jsou jiní než ostatní lidé. Jsou půvabní již co se držení postavy týče a jejich chování je neovlivněné jejich okolím-vždy jdou hrdě svou vlastní cestou.

Často, když takového člověka vidíme, řekneme si-tak takový bych chtěl také být.

Ale právě i tito lidé, ke lterým často vzhlížíme, mají své speciální potíže.

Někdy se mohou, vzdor své suverenitě, cítit izolovaní od svých blízkých. Není pro ně lehké sestoupit z piedestálu, na který si je lidé postavili, a nezaujatě se jim přiblížit. Citová přívětivost totiž není jejich silnou stránkou. Je pro ně naopak velice těžké se s někým sblížit, někomu začít důvěřovat a někomu se otevřít.

Lidé se silnými rysy žebernatky jsou velice dobrými a uznávanými vedoucími osobnostmi.

Nejen pro svou pečlivost a pracovitost, ale především proto, že umějí i ve velmi emočně náročných a zátěžových situacích zachovat chladnou hlavu a udělat spravedlivá rozhodnutí.

Šéf typu žebernatky, by na rozdíl od šéfa typu vinnné révy, svého zaměstnance do ničeho nenutil. Pokud mu ale zaměstnanec dobrovolně nevyjde vstříc, vnitřně se od něj odtáhne.

Klíčové symptomy

vnitřní rezervovanost, hrdé stáhnutí se do ústraní, pocit izolované převahy

Symptomy v blokovaném stavu (kdy žebernatku potřebujeme)

 • člověk se někdy ve své převaze cítí izolovaný a vyloučený z běžného života
 • někdy jedná povýšeně a pyšně
 • nestrpí, aby se ostatní vměšovali do jeho záležitostí
 • vše si vyřizuje sám, nezatěžuje druhé svými problémy
 • protože se neumí vnitřně otevřít, mají ho druzí za nafoukaného, nadřazeného, nebo arogantního
 • jen ztěží si vytváří upřímný vztah k druhým lidem
 • chtěl by sestoupit ze svého piedestálu, zařadit se mezi obyčejné lidi, ale neví jak
 • někdy neví, jak má daleko v určité situaci zajít, tak se raději drží stranou
 • druzí lidé se mu jen velice těžko mohou přiblížit, nepustí je k sobě
 • vyhýbá se emocionálním rozmíškám, protože ho vyčerpávají
 • je často vyhledáván pro své rady, ale také využíván k řešení duševních problémů druhých lidí, což ho samotného velice vyčerpává
 • neumí se uvolnit
 • neumí plakat, snaží se o vnitřní tvrdost

Potenciál v transformovaném stavu (po užívání žebernatky)

 • laskavý, jemný s taktní zdrženlivostí
 • vnitřně nezávislý, vyrovnaný, spíš klidný
 • dobré sebevědomí, člověk pochopil, kdo je
 • umí se sebou dobře zacházet, je rád sám, nebere to již jako ochranu
 • zvládá po všech stránkách dobře svůj život
 • pohybuje se tiše, půvabně a nevtíravě
 • mluví často tiše, zdvořile a důrazně
 • má k ostatním lidem tolerantní postoj „žít a nechat žít“
 • nikdy nezasahuje, i když vidí věci jinak
 • je většinou nad věcí
 • pracuje suverénně a svědomitě, nejraději v pozadí
 • je pro druhé vzorem vyrovnaného a vnitřně nezávislého člověka
 • jedná v pokoře, lásce a moudrosti
 • umí kolem sebe vytvořit atmosféru klidu, důvěry, a uvolnění
 • jde životem půvabně a s vnitřní důstojností

Doporučené pomocné praktiky k posílení

 • trénovat zcela vědomě naladění na Vyšší Já každého, s kým se člověk dostane do styku
 • pěstovat koníčky spojené se zemí
 • afirmace: Já potřebuji svět a svět potřebuje mě

 

žebernatka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*