ZRCADLO-Způsob výkladu karet Lenormand

Zrcadlo

Je původní technika výkladukaret Lenormand, která vám rozšíří významově váš výklad.

Můžete ji využívat u různých rozkladů, nejlépe je to však u třech, nebo pěti karet.

Tuto techniku využíváme i ve Velké tabuli a proto je dobré si ji vyzkoušet a naučit se s ní pracovat.

18 26 32 30 7

 

 

 

 

 

Obrázek slouží jako příklad:

Otázka zněla, zda tazatelka bude úspěšná ve svém projektu a zda jí přinese uznání.

 

Postup:

1.Nejprve uděláme normální výklad, tedy kombinujeme první kartu s druhou, druhou s třetí….

Pes+Kniha: Pes (věrnost, vytvalost)tazatelka by měla zůstat věrná svému projektu Kniha (psaní, publikování, studium)

Kniha +Měsíc: pokud tedy tazatelka vydrží, dosáhne uznání a úspěchu, dokonce i slávy (Měsíc) Měsíc+Lilie Tato kombinace je především o uznání a slávě, tudíž podporuje tazatelčinu snahu.

Lilie+Had: Kombinace doslova hovoří o uznání pro ženu (Had), nicméně je před ní ještě dlouhá cesta, možná i problémy, které na ní bude muset překonat.

2.Zrcadlo

Abychom dosáhli zrcadlení karet, musíme vzít první a poslední kartu, druhou a čtvrtou a nakonec prostřední-výsledek, takže:

Pes a Had-vytrvalý člověk, pro kterého jsou překážky výzvou,

Kniha a Lilie-říkají, že publikování přinese úspěch a nakonec

Měsíc, ten je potvrzením úspěchu.

 

Takže vidíte, není to vůbec těžké, ale dokáže nám osvětlit, upřesnit, objasnit výklad.

Chcete se naučit víc? Vstupte do kurzu Lenormand, o kterém si přečtěte zde . Na stránce kurzu najdete i přístup do ukázkové lekce, pro Vaši představu, jak kurz funguje.

 

Napsat komentář